Nieuws

Dorpshulp BMRH laat mensen naar elkaar omzien

Mensen die naar elkaar omzien in een dorp, dat is de insteek van een zorgcoöperatie. In Bakhuizen en omstreken draait sinds vorig jaar Dorpshulp BMRH, maar de ambities zijn groter: zorgwoningen in het dorp. Het begon met een toevallige ontmoeting op straat. ‘Wat zou het mooi zijn dat Bakhuizen voor haar eigen ouderen zou kunnen zorgen’, opperde iemand. De opmerking zette Bram Boehlé aan het denken. Hij schreef een businessplan  – dat was jarenlang zijn werk geweest – en legde het voor aan leden van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) in het dorp. Zo begon het balletje te rollen ...
Verder Lezen

Rijk en banken vereenvoudigen financiering van kleinschalige woonvormen voor ouderen

Nieuwsbericht | 03-04-2019 | 15:00 Het moet eenvoudiger worden voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige woonvormen voor ouderen te financieren. Het Kabinet stelt hiervoor een stimuleringsregeling open. Als onderdeel van de regeling ondertekende minister De Jonge (VWS) vandaag met een aantal banken een overeenkomst waarbij het Rijk garant gaat staan voor delen van de financiering van dergelijke initiatieven. De zogenaamde borgstellingsovereenkomst hiervoor werd door de betrokken partijen gesloten tijdens een bezoek aan de Knarrenhof in Zwolle. De Knarrenhof is een voorbeeld van een kleinschalig project van levensloopbestendige woningen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat ...
Verder Lezen

Minister de Jonge: volwaardige positie bewonersinitiatieven

Op 17 december heeft minister Hugo de Jonge een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij bewonersinitiatieven erkent als volwaardige partners in het zorgaanbod en belooft hun positie door een aantal concrete maatregelen te versterken. Eind 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS gevraagd werd om knelpunten die bewonersinitiatieven ervaren in kaart te brengen en met een actieagenda te komen om deze op te lossen. Dit heeft geleid tot het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen, dat in mei van dit jaar door Nederland Zorgt Voor Elkaar op verzoek van ...
Verder Lezen

Nieuwe film: Blij(f) wonen

Mevr. de Weerdt vertelt over langer thuis blijven wonen. Deze film is mede mogelijk gemaakt door Netwerk Duurzame Dorpen, toekomstwonen.nu, Vereniging Van Kleine Dorpen Weststellingwerf en Doarpswurk ...
Verder Lezen

Langer thuis wonen in eigen dorp

Donderdagavond 31 mei jl. vond een bijeenkomst plaats van Netwerk Zorgzame Dorpen in dorpshuis de Trijesprong te Raerd. Zo’n 30 bezoekers van dorpsbelangen, provincie Fryslân en andere organisaties waren gekomen voor het thema ‘Langer thuis wonen in eigen dorp’. Trijntje Köhler (ToekomstWonen.nu) uit Nijeholtpade nam de bezoekers mee in het waarom en hoe van aandacht voor langer thuis wonen. Vooral aandacht voor bewustwording van het vraagstuk en dorpsbelangen activeren stond hierin centraal. Presentatie Trijntje Köhler 310518 Langer thuis in eigen dorp Willeke Philips (Blij(f) wonen) vertelde hoe persoonlijke gesprekken helpen om tot de juiste keuzes voor de toekomst te komen. Het ...
Verder Lezen

Bijeenkomst Zorgzame Dorpen

Netwerk Zorgzame Dorpen organiseert de inspiratiebijeenkomst: Langer thuis wonen in eigen dorp! Veel Plaatselijke Belangen worstelen met de gevolgen van vergrijzing, ontgroening en eenzaamheid. ‘We moeten daar iets mee doen, maar wat en hoe dan?’, vragen bestuurders zich af. Vier Plaatselijke Belangen in Weststellingwerf pakten twee jaar geleden de handschoen op en werken nu samen in het programma “Langer thuis in eigen dorp” onder de naam ToekomstWonen.nu Dit initiatief is van Plaatselijk Belang van de dorpen De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek en wordt gecoördineerd door de overkoepelende Vereniging Kleine Dorpen (VKD) in Weststellingwerf. ToekomstWonen.nu richt zich op verschillende aspecten ...
Verder Lezen

Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen: wat heeft u gemist?

Doel van de bijeenkomst is om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar vooral ook te inspireren! Via Netwerk Zorgzame Dorpen worden Zorginitiatieven bekend gemaakt en kan er verbinding worden gelegd. Op deze wijze faciliteert Doarpswurk Netwerk Zorgzame Dorpen de dorpen en hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Na een gezellig uurtje met soep en een broodje starten de presentaties. Presentatie Cees Hesse Naobuur Vledder Vledder is een dorp in Drenthe van 1900 inwoners. De ambitie is om een zelfstandig dorp te worden. De hoofdvraag van het project was: hoe kunnen ...
Verder Lezen

ToekomstWonen.nu richt zich op (toekomstige) senioren in het dorp

De gevolgen van vergrijzing en ontgroening zijn items waarmee veel Plaatselijke Belangen worstelen. ‘We moeten daar iets mee doen, maar wat en hoe dan?’, vragen bestuurders zich af. Vier Plaatselijke Belangen in Weststellingwerf pakten twee jaar geleden de handschoen op en werken nu samen in het programma “Langer thuis in eigen dorp”. ToekomstWonen.nu is een initiatief van Plaatselijk Belang van de dorpen De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek en wordt gecoördineerd door de overkoepelende Vereniging Kleine Dorpen (VKD) in Weststellingwerf. ‘Dorpen vergrijzen’, zegt Trijntje Köhler uit Nijeholtpade, een van de trekkers van het project. ‘Uit cijfers blijkt dat 25 tot ...
Verder Lezen

Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen

Wanneer: Donderdag 22 maart Tijd: 17:00-21:00 Locatie: MFC It Kattehûs, Rijksweg 180, 9011 VJ Jirnsum Dorpsbewoners, die een zorginitiatief starten, willen graag dat ouderen en kwetsbare bewoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp en vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Vaak zonder dorpse voorzieningen, maar wel met een sociaal netwerk. Het gevoel, dat “wij dorpsbewoners” het zelf beter kunnen, groeit. Veel dorpen nemen daarom het heft in eigen hand. Ze regelen de zorg, het zorgen voor elkaar, zo veel mogelijk samen. Persoonlijk en dichtbij. Twee dorpen aan het woord Denken jij en je dorpsgenoten ook na over duurzame zorginitiatieven en ben ...
Verder Lezen

Steun voor leefbaarheidsproject Sonnega Aldetrijne

Het ‘Elkaar ontmoeten en voor elkaar zorgen’-project van Plaatselijk Belang Sonnega Oldetrijne krijgt steun van de provincie. Het dorp wil inwoners helpen bij het langer zelfstandig wonen en zorgen voor meer contact tussen ouderen en jongeren. Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie draagt € 6.625 bij. De totale kosten zijn € 16.891,-. Het is één van de 25 projecten in Zuidoost-Fryslân die geld krijgen uit het IMF. De projecten zorgen samen voor een investering van ruim € 1,3 miljoen in de leefbaarheid van de streek. Bewoners van Sonnega Oldetrijne hebben behoefte aan meer onderling contact. Plaatselijk Belang wil dat ...
Verder Lezen