Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân

De samenleving is op het terrein van Zorg en Welzijn snel aan het veranderen. In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals burenhulpdiensten of zorgcoöperaties in aanvulling op de diensten van professionele organisaties en gemeenten.

Op zorgzamedorpen.frl delen Friese dorpen hun initiatieven zodat andere dorpen ook aan de slag kunnen om zelf zorg en welzijn in hun dorp te organiseren. Uw initiatief ook op de kaart? Doe mee.

Laatste berichten

Regiotafel: Anders oud 2030 Friesland
31 oktober 2019 13:00 – 15:30   Graag nodigen HANNN en Doarpswurk u uit voor de eerstvolgende regiotafel Anders Oud 2030 Friesland! Het
Lees meer.
Omdenken over eenzaamheid: niet hulp bieden, maar hulp vragen
Hoe ga je om met eenzaamheid in je dorp? Netwerk Zorgzame Dorpen organiseerde dinsdag 18 juni 2019 samen met Sûnenz en NHL
Lees meer.
Hoe zie jij de toekomst van jouw zorg?
Op verzoek van Platform IZO delen we deze uitnodiging:   Welke wensen en ideeën heb je voor de zorg voor
Lees meer.
Verslag Workshop ‘Anders kijken naar eenzaamheid’ in de Leeuwarder Courant
In de Leeuwarder Courant van 18 juni stond een artikel over onze Workshop ‘Anders kijken naar eenzaamheid’.   Dorpen zouden
Lees meer.