Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân

De samenleving is op het terrein van Zorg en Welzijn snel aan het veranderen. In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals burenhulpdiensten of zorgcoöperaties in aanvulling op de diensten van professionele organisaties en gemeenten.

Op zorgzamedorpen.frl delen Friese dorpen hun initiatieven zodat andere dorpen ook aan de slag kunnen om zelf zorg en welzijn in hun dorp te organiseren. Uw initiatief ook op de kaart? Doe mee.

Laatste berichten

Explosieve groei van zorgzame gemeenschappen

Explosieve groei van zorgzame gemeenschappen

Er zijn in de afgelopen jaren honderden nieuwe dorps- en wijkinitiatieven ontstaan die zich bezighouden met welzijn, zorg en wonen. Door een grote ...
Help mee en breng de beweging van zorgzame gemeenschappen in kaart

Help mee en breng de beweging van zorgzame gemeenschappen in kaart

Ruim 200 bewonersinitiatieven op het gebied van zorg, welzijn en wonen hebben inmiddels de vragenlijst ‘Zorgzame gemeenschappen in kaart’ ingevuld. ...
NLZVE start de inventarisatie ‘Zorgzame gemeenschappen in kaart’. Doe je mee?

NLZVE start de inventarisatie ‘Zorgzame gemeenschappen in kaart’. Doe je mee?

Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân heeft zich recent aangesloten bij Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE). Op dorpsniveau vinden steeds meer en meer ...
Openstelling derde ronde Iepen Mienskipsfûns op 7 september

Openstelling derde ronde Iepen Mienskipsfûns op 7 september

Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezochtFriezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te, ...

Samenwerkende organisaties