Startbijeenkomst Netwerk Zorgzame Dorpen

Anke Siegers: “Pas op met plannen maken voor andere mensen”

 

Beautiful people
You live in the same world as I do
But somehow I never noticed
You before today
I’m ashamed to say

 

Met dit lied begon organisatiepsycholoog Anke Siegers haar presentatie op de opening  van het Netwerk Zorgzame Dorpen op 1 juni jl. in Nieuwehorne. We leven in hetzelfde dorp, dezelfde straat, dezelfde mienskip.  Hebben we als inwoners een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in zorg en aandacht voor elkaar? Wat kun je als dorp zelf doen? En hoe doe je dat dan als dorp? Deze vragen stonden centraal op de bijeenkomst georganiseerd door Doarpswurk.

 

 

Volgens Anke Siegers bevinden we ons op een kantelperiode, een revolutie vergelijkbaar met die van de industriële revolutie. De initiatieven van onderop botsen met het systeem waarbij top down wordt bepaald met wat goed voor mensen is. “mensen willen niet meer dat anderen voor hun bepalen maar willen eigenaarschap van de dingen die belangrijk voor hun zijn”. Eigenaarschap is volgens haar de regie en de verantwoordelijkheid geven en mensen daadwerkelijk inspraak geven. In de maatschappij wordt volgens Siegers eigenaarschap en regie uit elkaar getrokken wat een ‘maatschappelijke burn-out’ tot gevolg heeft. Ze haalt het citaat van Mahatma Gandhi aan: “whatever you do for me, but without me, you do against me”. De oplossing is volgens haar van systeemwaarden (weer) naar menswaarden te gaan. Het is nodig om samen te besluiten wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Samen betekent met mensen die ook wakker liggen van de situatie, zoals directe familie, vrienden, maar ook dorpsgenoten en/of buren.

 

Voor wie het leuk vindt, bekijk de volledige presentatie
Voor de snelle lezer: de verkorte presentatie

 

 

De aanwezigen gingen vervolgens uiteen in vijf groepen om verder te praten over hoe dorpen de zorg voor hun inwoners kunnen oppakken en of dit kan. Iedere groep schreef 3 woorden op die kenmerkend waren voor de discussie. De presentatie van Anke Siegers had grote invloed op de gesprekken bleek uit de kernwoorden die ieder groep formuleerde. Betrokkenheid was een woord dat in meerdere groepen terugkwam. Betrokkenheid bij de situatie van een ander, maar ook zelf betrokken worden bij de oplossing van je eigen zorgvraag. Daarnaast kwam het aansluiten van het aanbod bij de vraag aan de orde. Daarbij gaat het om het bij elkaar brengen van personen die hulp nodig hebben en personen die willen helpen, maar ook door een activiteit (of zorg) te laten aansluiten bij de werkelijke behoefte die er bij de doelgroep is. “Niet Invullen Voor Anderen (NIVEA)” werd hierbij bijvoorbeeld genoemd. Daarnaast kwam de systeemwereld versus menswereld naar voren. Overheden en instanties denken vaak in systemen en ‘uit welk potje het betaalt moet worden’ en niet naar wat nodig is per situatie. Er is lef voor nodig om daar uit te breken.  Andere groepen dachten meer aan concrete oplossingen zoals aandacht besteden aan geldzaken, verborgen armoede of er werden ‘best practices’ benoemd zoals de scootmobiel club.

Op de website van Netwerk Zorgzame Dorpen  kunnen de mooie initiatieven die er spelen in de verschillende dorpen aangemeld worden. Op die manier kunnen andere dorpen ervan leren en ontstaat er een netwerk van actieve dorpen.

 

Een ieder wordt van harte uitgenodigd om dit te doen en verder te verspreiden!

 

In het najaar wordt er een vervolgbijeenkomst georganiseerd om meer concrete voorbeelden naar voren te laten komen. Dit was tevens een vraag die uit het publiek naar voren kwam: “Geef ons de instrumenten om zorg voor elkaar te realiseren binnen het dorp”.

 

De Leeuwarder Courant heeft enkele dagen later een artikel gepubliceerd over de bijeenkomst.

 

Wil je meer weten, neem dan contact op met Richt Sterk