Steun voor leefbaarheidsproject Sonnega Aldetrijne

Het ‘Elkaar ontmoeten en voor elkaar zorgen’-project van Plaatselijk Belang Sonnega Oldetrijne krijgt steun van de provincie. Het dorp wil inwoners helpen bij het langer zelfstandig wonen en zorgen voor meer contact tussen ouderen en jongeren.

Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie draagt € 6.625 bij. De totale kosten zijn € 16.891,-. Het is één van de 25 projecten in Zuidoost-Fryslân die geld krijgen uit het IMF. De projecten zorgen samen voor een investering van ruim € 1,3 miljoen in de leefbaarheid van de streek.

 

Bewoners van Sonnega Oldetrijne hebben behoefte aan meer onderling contact. Plaatselijk Belang wil dat mensen elkaar meer gaan helpen. Bijvoorbeeld met de tuin, de computer of klusjes in huis. Er wordt in het dorp vanalles georganiseerd. Een maandelijkse middagbezigheid in het dorpshuis, sport en het creëren van een ontmoetingsplek buiten. Verder is er een schaakcompetitie tussen oudere inwoners en kinderen, een gezamenlijke maaltijd en een AED-cursus. Een groep bewoners gaat mensen hulp bieden die dat nodig hebben. Er is een samenwerking met de basisschool en het dorpscentrum.


Nieuwe aanvragen

In 2018 kunnen initiatiefrijke Friezen weer op drie momenten subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad. De eerstvolgende subsidieronde is van 15 januari tot en met 9 februari. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf