Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen

Wanneer: Donderdag 22 maart

Tijd: 17:00-21:00

Locatie: MFC It Kattehûs, Rijksweg 180, 9011 VJ Jirnsum

 

Dorpsbewoners, die een zorginitiatief starten, willen graag dat ouderen en kwetsbare bewoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp en vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Vaak zonder dorpse voorzieningen, maar wel met een sociaal netwerk. Het gevoel, dat “wij dorpsbewoners” het zelf beter kunnen, groeit. Veel dorpen nemen daarom het heft in eigen hand. Ze regelen de zorg, het zorgen voor elkaar, zo veel mogelijk samen. Persoonlijk en dichtbij.

 

Twee dorpen aan het woord


Denken jij en je dorpsgenoten ook na over duurzame zorginitiatieven en ben je benieuwd waar je rekening mee moet houden? Kom dan naar onze inspiratiebijeenkomst van de werkgroep Zorg & Dorp. Twee dorpen vertellen enthousiast op welke manier zij zorg in hun omgeving vormgeven:

 

Naobuur Vledder neemt je mee in de ontwikkelingen in Vledder rond Zorg en Welzijn. Maar vooral ook over het voorafgaande traject, nl. zorgen voor elkaar voordat men in de Zorg belandt, dus het langste traject!

 

Zorgcoöperatie Tirza vertelt u graag over Tirza: coöperatie voor zorg en welzijn in de Trynwâlden: de Zorgcoach, Zorg aan huis en Kleinschalige woonvoorzieningen.

 

Programma


17.00                Inloop
17.30-18.00     Soep met een broodje
18.00                Presentaties en mogelijkheid om vragen te stellen
19.00                In kleine groepjes verder praten over:

  • Is dit toepasbaar in jouw dorp?
  • Wat en wie heb je hiervoor nodig?
  • Welke obstakels en uitdagingen zie je?

20.00               Terugkoppeling van de groepjes en plenaire afsluiting
20.30               Napraten met een hapje en een drankje

 

De aanmelding is gesloten, we zitten vol!

 

Voor meer informatie over deze inspiratiebijeenkomst kun je contact opnemen
met Titus Sijmonsma (06-46487488) en Eddy Lania (06-11649229)