ToekomstWonen.nu richt zich op (toekomstige) senioren in het dorp

De gevolgen van vergrijzing en ontgroening zijn items waarmee veel Plaatselijke Belangen worstelen. ‘We moeten daar iets mee doen, maar wat en hoe dan?’, vragen bestuurders zich af. Vier Plaatselijke Belangen in Weststellingwerf pakten twee jaar geleden de handschoen op en werken nu samen in het programma “Langer thuis in eigen dorp”. ToekomstWonen.nu is een initiatief van Plaatselijk Belang van de dorpen De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek en wordt gecoördineerd door de overkoepelende Vereniging Kleine Dorpen (VKD) in Weststellingwerf. ‘Dorpen vergrijzen’, zegt Trijntje Köhler uit Nijeholtpade, een van de trekkers van het project. ‘Uit cijfers blijkt dat 25 tot 30 procent van onze inwoners nu al ouder dan 65 jaar is en dat aandeel zal alleen maar toenemen. Het overheidsbeleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en veel ouderen willen dat zelf ook. Daar is ToekomstWonen.nu op gericht.’

 

Het programma richt zich op verschillende aspecten waarmee ouderen te maken krijgen: wonen, zorg, welzijn en technologie/digitalisering. De eerste activiteit was een informatiedag twee jaar geleden in het Linde College Wolvega. Daarna volgde een “Slimme Snufjesdag” in 2017 (gericht op veiligheid en technologie) en op 3 maart jl. was de tweede informatiedag ‘Langer thuis in eigen dorp’. Thema van de dag was ‘ontmoeten’ en er waren talloze stands, van woningbouwvereniging tot thuiszorgorganisatie en van de bibliotheek tot de brandweer.

 

 

‘Het doel van de informatiedag was niet alleen informatie verschaffen, maar ook om mensen een stukje bewustwording bij te brengen. Onze doelgroep is de groep toekomstige senioren die nu nog volop in het leven staan, maar die wel moeten gaan nadenken wat ze nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dat kan handige technologie zijn, maar wellicht ook een kleiner huis of speciaal vervoer. Dorpen kunnen hier dan weer op inspelen.’

 

ToekomstWonen.nu rust op verschillende pijlers en waakt ervoor het wiel opnieuw uit te vinden. Zo draait het mee in het landelijk project Mijn Huis Op Maat, een informatief platform over veilig wonen en ouder worden. Onderdeel is de Huistest, die wordt uitgevoerd door vrijwilligers uit het eigen dorp. Met vaak eenvoudige aanpassingen en technische snufjes – domotica – kan een huis toegankelijker, comfortabeler en veiliger worden gemaakt.

 


In De Hoeve wordt het deelproject ‘ruilverwoning’ uitgevoerd. Dit is afgeleid van de ruilverkaveling in de landbouw, legt voorzitter Eddy Lania van VKD uit. ‘Ruilverwoning is de herverdeling van onroerend goed. Jongeren willen een starterswoning en senioren willen vaak kleiner gaan wonen. Daar ligt een spanningsveld, want vraag en aanbod van woningen matchen niet met elkaar. Samen met architecten brengen we de woonwensen van de dorpsbewoners in beeld en proberen we in kaart te brengen hoe het onroerend goed herverdeeld kan worden. Bijvoorbeeld door opsplitsing van een woonboerderij in twee kleinere woningen. En waar nodig kleinschalige nieuwbouw.’

 

Een andere pijler wordt gevormd door de keukentafelgesprekken die inzicht moeten verschaffen in de specifieke wensen en behoeften van de ouderen en de mogelijkheden die er zijn. Dit wordt ingevuld door Mienskipssoarch die in Weststellingwerf de pilot Blij(f) Wonen uitvoert. Dit is een nieuwe werkwijze om particuliere huiseigenaren te ondersteunen langer zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen en daarbij de woonkwaliteit op peil te houden.

 

En dan zijn er nog de cursussen digitale vaardigheden die in samenwerking met SeniorWeb in het dorpshuis worden gegeven en andere clubs en ontmoetingsmomenten die spontaan zijn ontstaan. ‘Iedereen wil wel iets doen voor het dorp, maar je moet het wel organiseren en mensen hebben die de kar willen trekken’, zegt Trijntje Köhler. ‘Belangrijk is dat je als dorp een visie hebt wat je verstaat onder zorgzaam dorp en hoe je dat zou willen organiseren. Onze ervaring is dat je klein moet beginnen. ToekomstWonen.nu is een voorbeeld dat andere dorpen kunnen gebruiken en overnemen’, vult Eddy Lania aan. ‘Het zaadje is geplant en we hopen dat het nu gaat ontkiemen.’

 

In het Netwerk Zorgzame Dorpen, onderdeel van Doarpswurk, delen Friese dorpen hun initiatieven zodat andere dorpen ook aan de slag kunnen om zelf zorg en welzijn in hun dorp te organiseren. Donderdag 22 maart is er een inspiratiebijeenkomst in MFC It Kattehûs in Jirnsum.

 

Tekst: Ida Hylkema

Foto’s: Lenus van der Broek