Bijeenkomst Zorgzame Dorpen

Netwerk Zorgzame Dorpen organiseert de inspiratiebijeenkomst:

Langer thuis wonen in eigen dorp!

Veel Plaatselijke Belangen worstelen met de gevolgen van vergrijzing, ontgroening en eenzaamheid. ‘We moeten daar iets mee doen, maar wat en hoe dan?’, vragen bestuurders zich af.

 

Vier Plaatselijke Belangen in Weststellingwerf pakten twee jaar geleden de handschoen op en werken nu samen in het programma “Langer thuis in eigen dorp” onder de naam ToekomstWonen.nu

 

Dit initiatief is van Plaatselijk Belang van de dorpen De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek en wordt gecoördineerd door de overkoepelende Vereniging Kleine Dorpen (VKD) in Weststellingwerf.

 

ToekomstWonen.nu richt zich op verschillende aspecten waarmee ouderen te maken krijgen: wonen, zorg, welzijn en technologie/digitalisering.

 

Diverse sprekers informeren u graag over de verschillende thema’s waarop het programma is gestoeld:

 

  • Veilig en comfortabeler langer thuis wonen met hulp van domotica;
  • “Ruilverwoning” over herverdeling van onroerend goed, vraag en aanbod van woningen voor jong en oud matchen niet met elkaar;
  • Keukentafelgesprekken die inzicht verschaffen in specifieke wensen en behoeften
  • Cursussen digitale vaardigheden voor (toekomstige) senioren.

Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden in uw eigen dorp.

 

Graag ontvangen wij u op:
donderdag 31 mei a.s.
om 17.00 uur
in het dorpshuis De Trijesprong, Buorren 30 te Raerd (SWF)
Uiterlijk 21.00 uur sluiten we het programma af.

 

Heeft u vragen over deze avond? Neem contact op met Eddy Lania of  Titus Sijmonsma

 

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden via het formulier op de website van Doarpswurk.