Regiotafel: Anders oud 2030 Friesland

31 oktober 2019 13:00 – 15:30

 

Graag nodigen HANNN en Doarpswurk u uit voor de eerstvolgende regiotafel Anders Oud 2030 Friesland!

Het thema van deze bijeenkomst is: “Wonen en Veiligheid”

Om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, hebben ouderen een veilige, prettige woning nodig. Maar wat maakt wonen voor iemand nu eigenlijk veilig en prettig?
Als het gaat om wonen is het van belang dat ouderen zelf nadenken over de vraag wat ze nodig hebben en wat haalbaar is. Zijn er aanpassingen in huis nodig om veilig te kunnen wonen? Denk hierbij aan een traplift of een alarmsysteem. Of misschien wel  huistechnologie zoals bijvoorbeeld op afstand bedienbare apparaten die ingezet kunnen worden voor comfort, veiligheid en zorg. Fysieke veiligheid is daarbij ook een belangrijk punt: het voorkomen van gevaarlijke situaties in en rond de woning zoals
brand, inbraak en valgevaar.
Wat willen de ouderen zelf en welke suggesties hebben zij? Wat is mogelijk en wat misschien niet?
Daar gaan we deze bijeenkomst over in gesprek met ouderen. Maar aan tafel zitten o.a. ook de Brandweer Fryslân en Wonen Noordwest Friesland om vragen te beantwoorden en situaties te verduidelijken.

 

Wat: bijeenkomst Anders oud 2030
Wanneer: donderdag 31 oktober 2019
Voor wie: ouderen
Waar: kantoor Doarpswurk Buorren 28 te Raerd
Meer informatie: website Anders oud 2030
Bent u erbij? We zien u graag op 31 oktober!


Aanmelden kan door een mail te sturen naar allette.snijder@hannn.eu


Het thema ‘Wonen en Veiligheid’ is 1 van de thema’s van de Ouderendelegatie Friesland-Groningen van de Raad van Ouderen. Deze is eind 2018 opgericht en een adviesorgaan van het Ministerie VWS; de adviezen worden gegeven vanuit het perspectief van de ouderen zelf. Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) is nauw betrokken bij de invulling van de regiotafels Anders Oud 2030 in Friesland.

 


Afbeelding van Sabine van Erp via Pixabay