Openstelling derde ronde Iepen Mienskipsfûns op 7 september

Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht
Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 september tot en met 1 oktober 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is € 1.355.000,- beschikbaar voor heel Fryslân.

Fan ûnderen op
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Bij het uitwerken van ideeën wordt aan initiatiefnemers gevraagd rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM en de kabinetsmaatregelen. Om inspiratie op te doen kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op “Projecten in beeld” op de website van de provincie. Adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op onder andere draagvlak en duurzaamheid. Het IMF staat open voor non profit organisaties zoals stichtingen en verenigingen.

Voor kleinere projecten is er nu ruimte voor initiatieven met economische activiteiten die de leefbaarheid versterken. Het moet dan gaan om nieuwe product of proces in de regio en men moet bereid zijn om de opgedane kennis te delen. De maximale bijdrage voor deze categorie is 10.000 euro. Een voorbeeld van zo’n project is het op de markt brengen van een nieuw streekproduct.

Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk en Doarpswurk. Belangrijk is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie bij Streekwurk

In de regio’s Noordoost en Noardwest kan tevens subsidie uit de Europese LEADER regeling t/m 22 oktober 2021 worden aangevraagd.

Voor de regio’s Noordoost, Noordwest, Zuidwest en de Wadden kan ook geld worden gevraagd aan het Waddenfonds, de zgn BLI regeling (Budget Lokale Innovaties) t/m 29 januari 2021.

Check voor alle drie de regelingen goed de voorwaarden, voordat u een aanvraag indient!

Tekst & foto: provinsje Fryslân