Category Archives: Nieuws

Langer thuis wonen in eigen dorp

Donderdagavond 31 mei jl. vond een bijeenkomst plaats van Netwerk Zorgzame Dorpen in dorpshuis de Trijesprong te Raerd. Zo’n 30 bezoekers van dorpsbelangen, provincie Fryslân en andere organisaties waren gekomen voor het thema ‘Langer thuis wonen in eigen dorp’.

 

Trijntje Köhler (ToekomstWonen.nu) uit Nijeholtpade nam de bezoekers mee in het waarom en hoe van aandacht voor langer thuis wonen. Vooral aandacht voor bewustwording van het vraagstuk en dorpsbelangen activeren stond hierin centraal.

Presentatie Trijntje Köhler 310518 Langer thuis in eigen dorp

 

Willeke Philips (Blij(f) wonen) vertelde hoe persoonlijke gesprekken helpen om tot de juiste keuzes voor de toekomst te komen. Het goed afwegen van de voors en tegens is nodig om een goed afgewogen keuze te maken. Wat is de vraag achter de vraag. Zowel als individu als echtpaar.

 

Mieke Koot (Mijn huis op maat) nam de bezoekers mee in Veiligheid in en rondom het huis. Aan de hand van een huisje, ingericht met allerlei slimme snufjes (domotica), werd duidelijk hoe bewoners veilig langer thuis kunnen wonen.

Presentatie Mieke Koot 310518 Mijn huis op Maat

 

Laurens Boodt (architect) liet de deelnemers zien hoe Ruilverwoning helpt om de discussie in het dorp over de mismatch in vraag en aanbod van onroerend goed bespreekbaar te maken. Ouderen willen kleiner wonen, gezinnen willen doorstromen naar een ruimere woning en jongeren zoeken een starterswoning.
Presentatie Laurens Boodt 310518 Ruilverwoning presentatie LB

 

Aan het eind van het programma kon ieder onder het genot van een drankje napraten over de inspirerende presentaties. Eddy Lania en Titus Sijmonsma kondigden aan dat na de zomervakantie nog 2 inspiratie sessies zullen worden georganiseerd.

Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen: wat heeft u gemist?

Doel van de bijeenkomst is om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar vooral ook te inspireren! Via Netwerk Zorgzame Dorpen worden Zorginitiatieven bekend gemaakt en kan er verbinding worden gelegd. Op deze wijze faciliteert Doarpswurk Netwerk Zorgzame Dorpen de dorpen en hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Na een gezellig uurtje met soep en een broodje starten de presentaties.

 

Presentatie Cees Hesse Naobuur Vledder
Vledder is een dorp in Drenthe van 1900 inwoners. De ambitie is om een zelfstandig dorp te worden. De hoofdvraag van het project was: hoe kunnen we de sociale zorgstructuur verbeteren?

 

Presentatie Tirza van Axel Wallenburg
Tirza is een zorgcoöperatie in de Trynwâlden (6.640 inwoners) die wil zorgen voor zorg.
De reden om een zorgcoöperatie op te zetten zijn in grote lijnen hetzelfde als die van Naobuur Vledder, onder andere dat mensen langer thuis moeten en willen blijven wonen.
De vragen en zorgen van de inwoners hebben centraal gestaan bij de vorming van een zorgcoöperatie.

 

Presentatie Rika de Jong – Zorgcoach Tirza
Trynwâlden is bekend geworden met de Omtinkers. Deze zijn echter allemaal wegbezuinigd.
De zorgcoach is in principe aanvullend op het werk van het dorpenteam. Een belangrijk deel is mensen wegwijs maken in zorgland. Je kunt kijken met de inwoners waar ze het beste gebruik van kunnen maken.

 

Lees het hele verslag op de website van Doarpswurk.
De presentaties kunt u ook downloaden via de bovenstaande link.

Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen

Wanneer: Donderdag 22 maart

Tijd: 17:00-21:00

Locatie: MFC It Kattehûs, Rijksweg 180, 9011 VJ Jirnsum

 

Dorpsbewoners, die een zorginitiatief starten, willen graag dat ouderen en kwetsbare bewoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp en vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Vaak zonder dorpse voorzieningen, maar wel met een sociaal netwerk. Het gevoel, dat “wij dorpsbewoners” het zelf beter kunnen, groeit. Veel dorpen nemen daarom het heft in eigen hand. Ze regelen de zorg, het zorgen voor elkaar, zo veel mogelijk samen. Persoonlijk en dichtbij.

 

Twee dorpen aan het woord


Denken jij en je dorpsgenoten ook na over duurzame zorginitiatieven en ben je benieuwd waar je rekening mee moet houden? Kom dan naar onze inspiratiebijeenkomst van de werkgroep Zorg & Dorp. Twee dorpen vertellen enthousiast op welke manier zij zorg in hun omgeving vormgeven:

 

Naobuur Vledder neemt je mee in de ontwikkelingen in Vledder rond Zorg en Welzijn. Maar vooral ook over het voorafgaande traject, nl. zorgen voor elkaar voordat men in de Zorg belandt, dus het langste traject!

 

Zorgcoöperatie Tirza vertelt u graag over Tirza: coöperatie voor zorg en welzijn in de Trynwâlden: de Zorgcoach, Zorg aan huis en Kleinschalige woonvoorzieningen.

 

Programma


17.00                Inloop
17.30-18.00     Soep met een broodje
18.00                Presentaties en mogelijkheid om vragen te stellen
19.00                In kleine groepjes verder praten over:

  • Is dit toepasbaar in jouw dorp?
  • Wat en wie heb je hiervoor nodig?
  • Welke obstakels en uitdagingen zie je?

20.00               Terugkoppeling van de groepjes en plenaire afsluiting
20.30               Napraten met een hapje en een drankje

 

De aanmelding is gesloten, we zitten vol!

 

Voor meer informatie over deze inspiratiebijeenkomst kun je contact opnemen
met Titus Sijmonsma (06-46487488) en Eddy Lania (06-11649229)

 

Burgerinitiatieven en de toekomst van de zorg – interview ROS Friesland

In de zorg ontstaan door de decentralisaties, de technologische mogelijkheden, de noodzaak tot kostenbeheersing, en de wensen van patiënten steeds meer initiatieven om de zorg dichtbij huis te organiseren. Voorbeelden zijn kleinschalige woonvormen, gebruik van domotica en eHealth, substitutie van zorg uit het ziekenhuis naar de eerstelijnszorg en ook participatie van de burger in zijn eigen omgeving. Burgerinitiatieven spelen hierin een belangrijke rol. Dit was de aanleiding van Anneke Venema (directeur ROS Friesland) om met Doarpswurk in gesprek te gaan en hen te betrekken bij de recent gehouden Raad van Inspiratie.

Continue reading Burgerinitiatieven en de toekomst van de zorg – interview ROS Friesland

Zorgen voor elkaar! Hoe doe je dat in een dorp

Op 1 juni organiseert Doarpswurk een bijeenkomst over zorg in dorpen vanuit het  nieuwe project ‘Netwerk Zorgzame Dorpen’.  Dat ‘zorg’ in deze tijd veel aandacht verdient, daar is iedereen het wel over eens. In verschillende dorpen wordt nagedacht over de rol die dorpen daarbij zelf kunnen spelen.  Wat kan je als dorp zelf doen en wat niet? Het gaat niet om het verstrekken van pillen, maar veel meer om de zorg en aandacht voor elkaar. Maar hoe doe je dat dan als dorp? Deze vraag staat deze eerste bijeenkomst centraal.

Continue reading Zorgen voor elkaar! Hoe doe je dat in een dorp

Uitnodiging bijeenkomst: Toekomst van zorg in dorpen

De bal leit by ús, wat dogge we der mei?

Doarpswurk nodigt jou van harte uit voor de eerste bijeenkomst van Netwerk Zorgzame Dorpen op donderdag 1 juni in Nieuwehorne. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema zorg centraal. Wat verstaan we onder zorg? Welke rol heeft het dorp? Welke rol wil het dorp? En hoe zorg je als dorp voor goede onderlinge hulp en verbinding? Praat mee! Continue reading Uitnodiging bijeenkomst: Toekomst van zorg in dorpen